ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti: Boncare s.r.o.
se sídlem Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
identifikační číslo: 18035850
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 379722,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.boncare.cz.

1. Jaké informace sbíráme

1.1. Osobní informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, atd.

1.2. Technické informace, včetně IP adresy, typu prohlížeče, informace o hardwaru atd.

2. Jak používáme vaše údaje

2.1. Poskytování, údržba a zlepšení našich služeb.

2.2. Komunikace s vámi o našich službách.

3. Jak chráníme vaše údaje

3.1. Uchováváme vaše údaje v bezpečném prostředí s použitím moderních technologických a organizačních opatření.

4. S kým sdílíme vaše údaje

4.1. S třetími stranami pouze tehdy, když je to nezbytné pro poskytnutí našich služeb nebo z důvodu dodržení právních povinností.

5. Vaše práva

5.1. Máte právo na přístup, opravu, smazání vašich údajů, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů a právo nesouhlasit se zpracováním vašich údajů.

6. Jak nás můžete kontaktovat

6.1. Pokud máte dotazy ohledně vašich údajů nebo těchto zásad, kontaktujte nás na obchod@boncare.cz  nebo +420 602 111 471.

.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

V Praze dne 1. 2. 2023